top of page

PMS

Hva er PMS

Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS) er symptomer som oppstår i andre halvdel av menstruasjonssyklusen, som går over når menstruasjonen kommer og som negativt påvirker livet til kvinnen.  De vanligste symptomene er depresjon, irritabilitet angst, hodepine, væskeansamling og oppblåsthet. PMDD er en mer alvorlig form for PMS.

Hva er årsaken til PMS

Man vet ikke årsaken til PMS, men det er vanlig og blir vanligere med økende alder.

 

Undersøkelse

Diagnosen stilles ved at man loggfører symptomene sine over minst 3 sykluser. Vi anbefaler å bruke et skjema som hjelpemiddel, slik som du finner her

Sjekk gjerne vitamin D og calsium nivået, siden lave nivåer kan forverre symptomene. Forøvrig er det ikke mulig å påvise endringer i hormon-nivåene ved PMS.

Andre ressurser: 

PMDD_Norge er en organisasjon som jobber med formidling, anerkjennelse og aksept av PMDD. 

bottom of page