top of page

Urinlekkasje

Hva er urinlekkasje?

Urinlekkasje er ufrivillig urinlekkasje, på fagspråket kalt urininkontinens. Det er meget vanlig, mellom 5%-69% av alle kvinner opplever dette. De 3 vanligste formene for urinlekkasje er: 

Stressinkontinens: Man lekker typisk ved fysisk aktivitet, trening og hoste.​

​Tranginkontinens: Man lekker typisk ved trang om man ikke rekker toalettet i tide.

Overaktiv blære: Man har sterk vannlatingstrang og har hyppigere toalettbesøk enn normalt, ofte også natten.

Ofte kan man ha en kombinasjon av disse. 

Hva kan være årsaken?

Alder, svangerskap og fødsler, overvekt og arv er de viktigste årsakene til urinlekkasje.​

Hva bør jeg passe på?

Mange kvinner unngår å ta problemet opp med legen sin pga skamfølelse. Ikke vær en av dem! Søk hjelp om din lekkasje påvirker din livskvalitet. 

bottom of page