top of page

Informasjon om Lichen sclerosus

Lichen sclerosus er hudsykdom som oftest finnes i underlivet, men kan også oppstå i huden andre steder og  i munnen. Typisk for lichen er at huden i de områdene som er berørt får et hvitlig drag.


Årsak

Årsaken til sykdommen er ukjent, men en tror at det er en såkalt "autoimmun" sykdom, i likhet med psoriasis og stoffskiftesykdom.


Hvem rammes?

Sykdommen er vanligere hos kvinner enn menn, og er vanligere med økende alder men barn kan også få den. Det er usikkert om den er arvelig.


Hvilke plager er vanlige?

Den vanligste plagen er kløe og svie. Smerter ved samleie er også vanlig.


Er det smittsomt?

Nei, det er ikke smittsomt.

Er lichen sclerosus farlig?

De som har lichen har en litt økt risiko for celleforandringer og kreft i området med lichen, særlig om man ikke er godt behandlet.

Dersom man ikke behandler tilstanden øker også risikoen for at huden med lichen kan vokse sammen, slik at f.eks skjedeinngangen blir trang.


På grunn av dette anbefaler man at de som har lichen går til kontroll 1 gang per år, og tar kontakt dersom det oppstår sår i området med lichen som ikke vil gro.  

bottom of page