top of page

Urinläckage 

Vad är urinläckage?

Urinläckage är ofrivilligt läckage av urin, på fackspråket som kallas urininkontinens. Det är väldigt vanligt, mellan 5%-69% av alla kvinnor upplever detta. De två vanligaste formerna av urinläckage är:

Stressinkontinens: Du läcker vanligtvis under fysisk aktivitet, träning och hosta.

Trängningsinkontinens: Du läcker vanligtvis när du har ett behov om du inte når toaletten i tid.

Överaktiv blåsa: Du har ett starkt kissbehov och har tätare toalettbesök än normalt, ofta även på natten.

Ofta kan man ha en kombination av dessa.

 

Vad kan orsaken vara?

Ålder, graviditet och förlossning, fetma och ärftlighet är de viktigaste orsakerna till urinläckage.

 

Vad ska jag se upp med?

Många kvinnor undviker att ta upp problemet med sin läkare på grund av skamkänslor. Var inte en av dem! Sök hjälp om ditt läckage påverkar din livskvalitet.

bottom of page