top of page

Om framfall

Vad är framfall?

"Framfall"  er ett tillstånd då slidväggarna är försvagade, och väggen eller livmoderhalsen därför "buktar" framåt och eventuellt ut ur slidan.

Framfall är mycket vanligt och upp till hälften av kvinnorna som passerat klimakteriet har tecken på detta vid undersökning, men betydligt färre har symtom.

Framfall är vanligare ju äldre man är. Andra riskfaktorer är tidigare graviditeter, fetma, ärftlighet, kronisk hosta, trög mage och tungt fysiskt arbete.

 

Symtom

Många personer med framfall har inga symtom. Bland de som har problem är de vanligaste problemen känslan av att något kommer ut ur slidan, tryckkänsla i nedre delen av buken och eventuellt urinläckage.

Det kan vara svårt för en del att tömma urinblåsan eller tarmarna, och vissa använder då ett finger i slidan för att få detta att hända, eller stöttar buken med en hand mot slidingången.

 

Vad ska jag se upp med?

Om du inte har några problem behöver du ingen behandling. Framfall är inte farligt. Om du har besvär som påverkar din livskvalitet eller frekventa urinvägsinfektioner bör du överväga behandling.

bottom of page