top of page

Information om Lichen sclerosus

Lichen sclerosus är en hudsjukdom som oftast finns i buken, men kan även förekomma i huden på andra ställen och i munnen. Det är typiskt för lavar att huden i de drabbade områdena får ett vitaktigt utseende.

 

Orsak

Orsaken till sjukdomen är okänd, men det tros vara en så kallad "autoimmun" sjukdom, liknande psoriasis och ämnesomsättningssjukdom.

Vem drabbas?

Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än män, och är vanligare med stigande ålder, men barn kan också få den. Det är osäkert om det är ärftligt.

 

Vilka åkommor är vanliga?

Det vanligaste besväret är klåda och sveda. Smärta under samlag är också vanligt.

 

Är det smittsamt?

Nej, det smittar inte.

 

Är lichen sclerosus farligt?

De som har lavar har en något ökad risk för cellförändringar och cancer i området med lav, speciellt om man inte är välbehandlad.

Om tillståndet inte behandlas ökar risken att huden med laven kan växa ihop, så att till exempel slidingången blir trång.

På grund av detta rekommenderas de med lav att gå på kontroll en gång om året, och höra av sig om det uppstår ett sår i området med lav som inte läker.

bottom of page