top of page

Informasjon deg som har fått satt inn spiral

Noen har smerter etter innsetting. Man kan da trygt bruke vanlige reseptfri smertestillende, hvis man ellers tåler det. Dersom smerten vedvarer og ikke bedrer seg bør man ta kontakt for en kontroll.

Ta kontakt med lege ved feber eller tegn til infeksjon etter innsetting.

Etter innsetting av hormonspiral:  

Det er vanlig å ha uregelmessig og mye blødning like etter innsetting av spiralen og dette kan vare opptil 3-6 måneder. Jo lengre tid man bruker spiral, desto mer sannsynlig er det at man blir blødningsfri.

Spiralen er ikke sikker prevensjon første uke, og en anbefaler ikke samleie første uken. Unngå også bruk av tampong og bad. Spiralen beskytter heller ikke mot graviditet ved samleier som har funnet sted før den ble satt inn.

bottom of page