top of page

Behandling av urinläckage

Vad kan du göra själv?

Gå ner i vikt om du är överviktig. Övervikt ökar risken för urinläckage.

Rökning ökar också risken för urinläckage.

Var uppmärksam på vätskeintaget.

Om du har nattliga toalettbesök bör du i möjligaste mån undvika att dricka efter middagen

Förstoppning kan förvärra läckan.

Bäckenbottenträning. Vid urinläckage vid hosta, nysningar, skratt och annan fysisk aktivitet är bäckenbottenträning mycket effektivt – läs mer om det här

Blåsträning fungerar mot en överaktiv blåsa, där du vanligtvis går på toaletten ofta och inte kan hålla din urin när du måste. Läs mer om det här. Alkohol och kaffe kan förvärra symtomen.

Vissa mediciner förvärrar urinläckaget.

 

Vilken behandling kan du förvänta dig av din läkare?

Behandlingen beror på vilken typ av läcka du har (läs mer om det här): 

Stressinkontinens: Bäckenbottenträning är en effektiv behandling för lätt till måttligt stressläckage. Det finns också olika Vaginal inlägg som kan vara användbart för t ex träning. Om man inte når målet med detta är operation en effektiv behandling.

Överaktiv blåsa/tvingningsinkontinens: Blåsträning är behandling för en överaktiv blåsa. Om du inte når ditt mål finns det effektiva läkemedel. I svåra fall kan Botox-injektioner i urinblåsan övervägas.

bottom of page